กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ประธานคณะกรรมการ ศปถ.

สถิติเทศกาลปีใหม่

พ.ศ.2561

กลุ่ม
สถิติอุบัติเหตุ ประจำวันที่ 3 มกราคม 2561จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 7247 ครั้ง