กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ประธานคณะกรรมการ ศปถ.

ผลการปฏิบัติงาน เทศกาลปีใหม่

2561

กลุ่ม
รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2561จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2252 ครั้ง