กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ประธานคณะกรรมการ ศปถ.

ผลการปฏิบัติงาน เทศกาลปีใหม่

2561

กลุ่ม
รายงานผลการปฏิบัติงานฯ วันที่ 28 ธ.ค. 60 ถึงวันที่ 1 ม.ค. 61จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2250 ครั้ง