กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ประธานคณะกรรมการ ศปถ.

ข้อสั่งการประจำวันช่วงเทศกาล

2561

กลุ่ม
ข้อสั่งการ ศปถ. ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2560จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 904 ครั้ง