กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ประธานคณะกรรมการ ศปถ.

หนังสือราชการช่วงเทศกาล

ปีใหม่ 61

กลุ่ม
ข้อสั่งการทุกจังหวัดของ มท.1 วันที่ 28 ธันวาคม 2560
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2745 ครั้ง