กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

การประชุม ศปถ.

ศปถ

กลุ่ม
ประชุมเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2536 ครั้ง