กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ประธานคณะกรรมการ ศปถ.

หนังสือราชการช่วงเทศกาล

ปีใหม่ 61

กลุ่ม
ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2746 ครั้ง