กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

สถิติเทศกาลสงกรานต์

พ.ศ.2560

กลุ่ม
สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2554-2560
ดาวน์โหลด :
https://www.aiscloudplus.com/share/Document/CnE2XPPFLf ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 7154 ครั้ง