กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

หนังสือราชการช่วงเทศกาล

ปีใหม่ 59

กลุ่ม
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559
ดาวน์โหลด :
แนวทางการดำเนินงาน.doc ( 0.14 MB ) ( ดาวน์โหลด 62 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6737 ครั้ง