กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ประธานคณะกรรมการ ศปถ.

การประชุม ศปถ.

ศปถ

กลุ่มจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1370 ครั้ง