กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ประธานคณะกรรมการ ศปถ.

สถิติช่วงเทศกาลปีใหม่

พ.ศ.2561

กลุ่ม
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561(28-12-60)
ส่วน
ดาวน์โหลด :
1.ร.ปิยะ ( 0.10 MB ) ( ดาวน์โหลด 126 ครั้ง)
ร.ชัยณรงค์).jpg ( 0.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 51 ครั้ง)
report.docx ( 0.51 MB ) ( ดาวน์โหลด 111 ครั้ง)
garuda3.jpg ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 45 ครั้ง)
9321 ( 0.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 32 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1424 ครั้ง