กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

สถิติเทศกาลปีใหม่

พ.ศ.2560

กลุ่ม
สรุปผลการปฏิบัติงานฯ เทศกาลปีใหม่ 2560
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ดาวน์โหลด :
ปีใหม่ 2560.zip ( 11.81 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9483 ครั้ง