กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ประธานคณะกรรมการ ศปถ.

สถิติช่วงเทศกาลปีใหม่

พ.ศ.2560

กลุ่ม
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ดาวน์โหลด :
ปีใหม่ 2560.zip ( 11.81 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1423 ครั้ง