กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ประธานคณะกรรมการ ศปถ.

สถิติช่วงเทศกาลปีใหม่

พ.ศ.2559

กลุ่ม
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ดาวน์โหลด :
ข้อมูลสถิติปีใหม่ 59 ( 2.30 MB ) ( ดาวน์โหลด 88 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1425 ครั้ง