กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ประธานคณะกรรมการ ศปถ.

สถิติเทศกาลปีใหม่

พ.ศ.2559

กลุ่ม
สรุปผลการปฏิบัติงานฯ เทศกาลปีใหม่ 2559
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ดาวน์โหลด :
ข้อมูลสถิติปีใหม่ 59 ( 2.30 MB ) ( ดาวน์โหลด 190 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 7736 ครั้ง