กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2559 ไฟล์เสียงบทสวดมนต์ mp3 เว็บไซต์เก่า
จรรยาข้าราชการพลเรือน

จรรยาข้าราชการพลเรือนกรม ปภ.

จรรยาข้าราชการพลเรือน

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2561
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 976 ครั้ง