กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เตีอนภัยพิบัติแห่งชาติ - National Disaster Warning Center
16.13 น. 5 ธ.ค. 62 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.7 ความลึก 7 กม. บริเวณตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 396 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 21.16 น. 2 ธ.ค. 62 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.1 ความลึก 1 กม. ประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 20 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทรา 01.11 น. 1 ธ.ค. 62 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.2 ความลึก 2 กม. ประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 89 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบ 06.50 น. 29 พ.ย. 62 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.6 ความลึก 3 กม. บริเวณประเทศลาว ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 13 กม. เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานความรู้สึกสั่ 21.39 น. 28 พ.ย. 62 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.8 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 468 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 21.00 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.0 ความลึก 6 กิโลเมตร ที่ละติจูด 23.19 องศาเหนือ ลองจิจูด 98.02 องศาตะวันออก บริเวณพรมแดนประเทศเมียนมา – จีน ทางทิศตะวันตกเฉียง วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 18.05 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.6 ความลึก 15 กิโลเมตร ที่ละติจูด 19.16 องศาเหนือ ลองจิจูด 94.92 องศาตะวันออก บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อำเ วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.36 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.9 ความลึก 23 กิโลเมตร ที่ละติจูด 19.01 องศาเหนือ ลองจิจูด 95.21 องศาตะวันออก บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อำเ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม

ศภช. ต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติจาก ADPC

ศภช.ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติ จากศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) ณ ศภช.บางนา
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13263 ครั้ง