กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เตีอนภัยพิบัติแห่งชาติ - National Disaster Warning Center
16.13 น. 5 ธ.ค. 62 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.7 ความลึก 7 กม. บริเวณตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 396 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 21.16 น. 2 ธ.ค. 62 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.1 ความลึก 1 กม. ประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 20 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทรา 01.11 น. 1 ธ.ค. 62 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.2 ความลึก 2 กม. ประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 89 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบ 06.50 น. 29 พ.ย. 62 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.6 ความลึก 3 กม. บริเวณประเทศลาว ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 13 กม. เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานความรู้สึกสั่ 21.39 น. 28 พ.ย. 62 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.8 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 468 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 21.00 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.0 ความลึก 6 กิโลเมตร ที่ละติจูด 23.19 องศาเหนือ ลองจิจูด 98.02 องศาตะวันออก บริเวณพรมแดนประเทศเมียนมา – จีน ทางทิศตะวันตกเฉียง วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 18.05 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.6 ความลึก 15 กิโลเมตร ที่ละติจูด 19.16 องศาเหนือ ลองจิจูด 94.92 องศาตะวันออก บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อำเ วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.36 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.9 ความลึก 23 กิโลเมตร ที่ละติจูด 19.01 องศาเหนือ ลองจิจูด 95.21 องศาตะวันออก บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อำเ

ข่าวสาธารณภัย

รายงานแผ่นดินไหวทั่วโลก

กลุ่ม

06.50 น. 21 พ.ย. 62 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.4 ความลึก 3 กม. ประเทศลาว ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 20 กม. เบื้องต้นได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหวในหลายพื้นที่

06.50 น. 21 พ.ย. 62 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 6.4 ความลึก 3 กม. ประเทศลาว ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 20 กม. เบื้องต้นได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหวในหลายพื้นที่ ทางภาคเหนือ อีสาน กทม. หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 35468 ครั้ง