กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เตีอนภัยพิบัติแห่งชาติ - National Disaster Warning Center
16.13 น. 5 ธ.ค. 62 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.7 ความลึก 7 กม. บริเวณตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 396 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 21.16 น. 2 ธ.ค. 62 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 3.1 ความลึก 1 กม. ประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 20 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทรา 01.11 น. 1 ธ.ค. 62 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.2 ความลึก 2 กม. ประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 89 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. จะแจ้งให้ทราบ 06.50 น. 29 พ.ย. 62 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.6 ความลึก 3 กม. บริเวณประเทศลาว ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 13 กม. เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานความรู้สึกสั่ 21.39 น. 28 พ.ย. 62 แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.8 ความลึก 10 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 468 กม. ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 21.00 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.0 ความลึก 6 กิโลเมตร ที่ละติจูด 23.19 องศาเหนือ ลองจิจูด 98.02 องศาตะวันออก บริเวณพรมแดนประเทศเมียนมา – จีน ทางทิศตะวันตกเฉียง วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 18.05 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 5.6 ความลึก 15 กิโลเมตร ที่ละติจูด 19.16 องศาเหนือ ลองจิจูด 94.92 องศาตะวันออก บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อำเ วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.36 น. แผ่นดินไหวบนบก ขนาด 4.9 ความลึก 23 กิโลเมตร ที่ละติจูด 19.01 องศาเหนือ ลองจิจูด 95.21 องศาตะวันออก บริเวณประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อำเ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม

โครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ จังหวัดขอนแก่น

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย ได้จัดทำโครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ จังหวัดขอนแก่น โดยความร่วมมือกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๖ ขอนแก่น และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติร่วมสนับสนุนเป็นวิทยากร
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย ได้จัดทำโครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะคอนวีเนี่ยนขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติ ให้ได้รับองค์ความรู้ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและวิธีการแจ้งเตือนภัย รวมทั้งให้เป็นผู้เชื่อมโยงและประสานความสัมพันธ์ในการสร้างเครือข่ายให้มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการช่วยทำหน้าที่ดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การเตือนภัยในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน กลุ่ม อปพร.ในพื้นที่ สมาชิกเครือข่ายวิทยุสื่อสาร มูลนิธิ ชมรม ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑๕๐ คน โดยมีนายสุเทพ  มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ และนายทแกล้ว นุศรีวอ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๖ ขอนแก่น กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13261 ครั้ง