กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์
ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย คุ้มครองและป้องภัย คือหัวใจชาว ปภ.
นายโสภณ เจริญพร
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์

ข่าวปภ.สาขากุฉินารายณ์

ข่าว ปภ. สาขากุฉินารายณ์

กลุ่ม

ปภ.กส. สาขากุฉินารายณ์ ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาประมงน้ำจืด เนื่องในวันประมงประจำปี 2561 ณ ห้วยสะทด อ.ห้วยผึ้ง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประกอบด้วย 1. นางสาวรจนา พวงยอด นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2. นายพรชัย แสงศิริไพศาล พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช.2 3. นางสาวฐานิตา โพธิสม พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมโครงการปล่อยพันธ์ปลาประมงน้ำจืด เพื่อเป็นแหล่งอาหารของประชาชนในพื้นที่ ทต.คำบง และพื้นที่ใกล้เคียง ณ อ่างเก็บน้ำห้วยสะทด ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ ทั้งนี้มีนายเธียรชัย อัจฉริยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้มีหน่วยงานในพื้นที่ และเกี่ยวข้องเข้าร่วมงานดังกล่าว
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 57466 ครั้ง