กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ทั่วไป

กลุ่ม

รองนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ(นปถ.) ณ ห้องประชุมชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตดุสิต
                      พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ(นปถ.) ณ ห้องประชุมชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตดุสิต โดยพลเอกประวิตรกล่าวก่อนการประชุมว่า การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนนนั้น เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อประเทศ เป็นการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีความชัดเจน ส่วนเรื่องของการจราจรนั้นยอมรับว่าแก้ไขได้ยาก แต่รัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุด ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลวางแผนสำหรับอนาคตไว้หลายเรื่องทั้งเรื่องของรถไฟฟ้า การจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ รถประจำทาง และการตัดถนนเพิ่ม เพื่อรองรับการขนส่งในอนาคต
                     นอกจากนี้ ได้สั่งการให้รักษาการผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพิ่มกำลังตำรวจ เพื่อแก้ปัญหาการจราจรในทุกพื้นที่ รวมทั้งต้องขอความร่วมมือจากประชาชนที่มีรถยนต์ส่วนตัวหันมาใช้บริการรถสาธารณะบ้าง เพื่อลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนน โดยในการประชุมครั้งนี้ คาดว่าที่ประชุมจะพิจารณาข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนนใน 5 ประเด็นสำคัญ ครอบคลุมทั้งการเมาแล้วขับ การขับรถเร็ว การออกใบอนุญาตขับรถ การป้องกันอุบัติเหตุรถโดยสาร และการคาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนและบริบททางสังคม 
ดาวน์โหลดเอกสาร
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3145 ครั้ง